Tarieven en vergoedingen

Fysio4Kids heeft vanaf 2023 met bijna geen zorgverzekeraar een contract afgesloten behalve met Menzis.

Kinderfysiotherapie wordt per kalenderjaar 18 keer (gedeeltelijk, tot 70%) vergoed vanuit de basisverzekering en valt niet onder het eigen risico. Na deze 18 behandelingen, worden de behandelingen (indien nodig) uit de aanvullende verzekering vergoed wanneer deze afgesloten is. Indien er sprake is van een chronische indicatie heeft een kind recht op de volledige dekking uit de basisverzekering, indien een verwijzing van arts of specialist aanwezig is.

Door de tegenvallende contractvoorwaarden van een aantal zorgverzekeraars, die mijns inziens de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt, heeft ertoe geleid dat er met hen wederom geen contract afgesloten is voor het komende jaar. 

Dit betreft de:

  • CZ – groep (OHRA, Nationale Nederlanden, Just, cz direct)
  • ACHMEA – groep (Zilveren Kruis, Avero, De Friesland zorgverzekeraar, FBTO, Interpolis, OZF en Prolife, Aon)
  • VGZ – groep (IZA, UMC, UNIVE, Zekur, Bewuzt, IZZ, Promovendum Besured, National academic)


Echter, bij een restitutiepolis van een van deze verzekeraars wordt (vrijwel altijd) 100% vergoed!

Mocht je kind onvoldoende aanvullend zijn verzekerd of als er geen contract is afgesloten met je zorgverzekeraar, dan ontvang je een particuliere rekening voor de verrichtingen volgens onderstaande tarieven.

Een zitting = een behandeling.

  • Intake, screening en onderzoek zonder verwijzing: € 60,00
  • Intake en onderzoek na verwijzing: € 55,00
  • Zitting kinderfysiotherapie: € 55,00
  • Zitting kinderfysiotherapie aan huis (alleen na verwijzing): € 70,00 
  • Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport: € 50,00
  • Instructie / overleg ouders van de patiënt: € 55,00
  • Telefonisch consult (per 15 minuten): € 25,00
 
Tot slot is het volgende van belang: als je kind in hetzelfde kalenderjaar kinderfysiotherapie bij een andere praktijk heeft gehad, dan worden deze behandelingen in mindering gebracht op de basis- en/of aanvullende verzekering. 
 
Betaling
Er dient direct na de behandeling betaald te worden. Dit kan per pin of een online betaalverzoek (tikkie). Vervolgens ontvang je de factuur die je kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

 

Afspraak annuleren en/of verzetten
Indien je een afspraak niet kunt nakomen en later dan 24 uur van tevoren de afspraak afmeldt, worden de kosten van het consult volledig in rekening gebracht. Afspraken dienen telefonisch of per whatsapp (ook in het weekend) te worden afgezegd. Gemiste afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Bij het niet komen op een gemaakte afspraak wordt de rekening direct naar de ouders gestuurd. Deze dient door de ouders zelf te worden voldaan. Let op: Fysio4kids dient door ouders zelf op de hoogte te worden gebracht indien de afspraak niet door gaat wegens eventuele schoolactiviteiten/schoolsluiting/studiedagen. Fysio4kids is niet op de hoogte van alle jaarkalenders van scholen.

Is er een verwijzing nodig voor baby’s?
Meestal komen baby’s met een verwijzing vanuit het consultatiebureau, (huis)arts of specialist bij mij terecht. Met een verwijsbrief kan ik bij jullie aan huis komen. Dat is wel zo gemakkelijk omdat ik meteen advies kan geven in de vertrouwde omgeving van de baby.
Zonder verwijzing ben je net zo welkom bij mij op de praktijk, waar ik je ook gericht advies kan geven.

Landelijke Database Keurmerk (LDK)

Fysio4kids is aangesloten bij het Keurmerk fysiotherapie.

Fysiotherapeuten werken met elektronische patiëntendossiers. In jouw patiëntendossier staat bijvoorbeeld informatie over jouw klacht(en), de behandelingen en wat de resultaten van de behandelingen zijn. Alleen jouw fysiotherapeut(en) en jij als patiënt hebben toegang tot dit dossier. Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken wij aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg.

Wanneer je, via jouw fysiotherapeut, toestemming geeft voor dataverzameling in de LDK worden een deel
van de gegevens uit jouw elektronische patiëntendossier via een beveiligde verbinding naar de LDK
gestuurd. Dit gebeurt ongeveer eens per maand. 

Bij de eerste behandeling zal ik je vragen of je hiermee akkoord gaat en je dient hiervoor een formulier te ondertekenen. 

Het staat iedereen vrij om hier wel of niet mee akkoord te gaan. Dit heeft verder geen consequenties voor de behandeling.

×