Schrijftherapie

Fysio4Kids kan ook een oplossing bieden voor kinderen met schrijfproblemen.

Er zijn verschillende soorten schrijfproblemen, te weten:

Middels verschillende testen kan de kinderfysiotherapeut vaststellen welke problemen ten grondslag liggen. De kinderfysiotherapie kan worden opgestart indien er sprake is van een motorisch probleem. Indien uw kind het alfabet goed kan omzetten van klank tot teken (letter) zal dit de leesvaardigheid en spelling flink kunnen bevorderen. Ook zal het zelfvertrouwen zienderogen toenemen.

Ik ben deskundige op het gebied van schrijfmotoriek en heb een gespecialiseerde opleiding gevolgd. Inmiddels ben ik expert in het behandelen van kinderen met een moeizaam handschrift en heb jarenlang kinderen succesvol geholpen.

Wanneer de schrijfproblemen worden veroorzaakt doordat je kind niet goed in zijn of haar vel zit, last heeft van concentratieproblemen, laag zelfbeeld of (faal)angst heeft dan kan hij of zij vertraging oplopen met de (fijne)motoriek maar ook met lezen en rekenen. Gelukkig kan je kind dan effectief behandeld worden met de laagdrempelige en kindvriendelijke ReAttach Methode. Hiermee zal de prikkelverwerking worden verbeterd, waardoor je kind weer goed in zijn vel komt te zitten en tot optimale ontwikkeling kom

Maak hier een afspraak

Of lees meer over mijn andere specialisaties:

Braingym
ReAttach
Orthopedie
Fixatie Disparatie
Zit met pit