Huisregels

Omdat er in mijn praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, hebben wij enkele huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Van onze cliënten verwachten wij:

  • Dat zij zich gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden.
  • Dat zij zodanig omgaan met de eigendommen van de praktijk dat hieraan geen schade ontstaat.
  • Dat zij na gebruik van de speelhoek en lectuur in de wachtkamer deze ook weer opruimen.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets). Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. 
  • Schrijfopdrachten en huiswerkopdrachten worden via Whatsapp gecommuniceerd met jou als ouder en in sommige gevallen met het kind zelf.

Privacy

Uiteraard ga ik zorgvuldig om met je gegevens. Wel is het nodig om een aantal van je gegevens vast te leggen in het patiëntregistratiesysteem, ten behoeve van het declareren bij de zorgverzekeraar, verslaglegging van het behandeltraject en van mijn eigen administratie. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Naast de bovengenoemde wet heb ik een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Je hebt het recht om de gegevens die over je of jouw kind zijn vastgelegd in te zien. 
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden opgeslagen in het medisch dossier.
  • Gegevens van meerderjarige cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. 
  • Nadat de behandeling beëindigd is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.
  • Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kun je dit aan ons kenbaar maken.

Klachten

Keurmerk Fysiotherapie

Heeft u een klacht?

In onze praktijk voor kinderfysiotherapie doen wij er alles aan om onze patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Ben je toch niet tevreden over de behandeling? Bespreek het allereerst met jouw behandelend fysiotherapeut.

Indien je toch een klacht wil indienen, kun je terecht op de website van Keurmerk Fysiotherapie. 

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient

Eén van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt contact met je op en zal proberen om samen met jou en Fysio4kids tot een oplossing te komen.

 

×