Peuter Fysiotherapie

Kleuter en Peuter Fysiotherapie

Maak jij je zorgen om de onhandige motoriek van jouw peuter of kleuter?

In overleg met school behandel ik graag daar ter plaatse in de gymzaal, omdat je kind tijdens de ochtenduren meer energie heeft en ik aansluit bij de belevingswereld van je kind. Hierdoor is het leervermogen hoger in de ochtend. Spelenderwijs probeer ik de behandeling te integreren op school en betrek ik er mogelijk klasgenootjes bij om het speelser en laagdrempeliger te maken.

Herken je de volgende symptomen bij jouw peuter of kleuter?

Ik bied gespecialiseerde peuter fysiotherapie

Waar heeft jouw peuter of kleuter hulp bij nodig?

Peuter fysiotherapie
Bewegingsangst
Peuter fysiotherapie
DCD stoornis
Peuter fysiotherapie
Motorische ontwikkeling

"De meeste peuter fysiitherapie behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar".

Baby fysiotherapie Oldenzaal Hengelo
Fysio4kids Motorische ontwikkeling Oldenzaal Hengelo

Het gezicht achter Fysio4Kids

Helena van Staveren

"Ik streef naar een optimale samenwerking met ouders, scholen en andere behandelaars in de eerste en tweede lijn".

Wat ouders over mij zeggen

“Via de logopediste van onze dochter Eline zijn we verwezen naar Helena. Onze dochter van 5 jaar had erg veel angst voor bewegen en was erg passief. Ze durfde niet hoog te klimmen op een klimrek of ergens vanaf te springen. Ook rende ze veel langzamer dan haar leeftijdsgenootjes en struikelde ze vaak over haar eigen voeten. Onze dochter was vaak na schooltijd erg moe maar ’s nachts kon ze moeilijk in slaap komen. Eline is toen bij Helena gekomen voor therapie op school. Heel fijn dat dit mogelijk was! Eline kwam eerst alleen maar na verloop van tijd mocht ze een vriendinnetje uit de klas kiezen om mee te gaan oefenen. Mijn dochter keek er elke keer naar uit om naar de therapie te gaan. Na enkele maanden zagen we een grote vooruitgang. Helena deed ook braingym met haar en we merkten dat ze in een korte tijd beter kon concentreren en ze kon veel beter woorden kon uitspreken. We merkten dat ze steeds beter in haar vel kwam te zitten en ze durfde steeds meer. Ze kreeg plezier. We zijn erg blij dat we op tijd hulp hebben ingeschakeld van Helena”.

Maak hier een afspraak

×